هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس آبراهه های حوضه آبریز رودخانه های بلوچستان جنوبی
 2. جی آی اس بجنورد
 3. جی آی اس بخش های شهرستان آمل
 4. جی آی اس بخش های شهرستان بوئین زهرا
 5. جی آی اس آبراهه های استان فارس
 6. جی آی اس بخش های شهرستان رودبار
 7. جی آی اس آبراهه های استان سیستان و بلوچستان
 8. جی آی اس بخش های شهرستان ساری
 9. جی آی اس آبراهه های استان هرمزگان
 10. جی آی اس بخش های شهرستان دیلم
 11. جی آی اس بانه
 12. جی آی اس آبراهه های استان مازندران
 13. جی آی اس بخش های شهرستان دورود
 14. جی آی اس آماده
 15. جی آی اس آبراهه های استان سمنان
 16. جی آی اس آبراهه های زنجان
 17. جی آی اس آبراهه های حوضه آبریز رودخانه اترک
 18. جی آی اس بخش های شهرستان بابل
 19. جی آی اس آبراهه های استان همدان
 20. جی آی اس آبراهه های حوضه آبریز رودخانه مند
 21. جی آی اس آبراهه های حوضه آبریز رودخانه های بین هراز و قره سو
 22. جی آی اس اسلامشهر
 23. جی آی اس آبراهه های استان قزوین
 24. جی آی اس آبراهه های استان اردبیل
 25. جی آی اس اردبیل
 26. جی آی اس آبراهه های استان ایلام
 27. جی آی اس آبراهه های استان البرز
 28. جی آی اس بخش های شهرستان خمین
 29. جی آی اس بخش های شهرستان اقلید
 30. جی آی اس بخش های شهرستان رودبار
 31. جی آی اس آبراهه های استان مرکزی
 32. جی آی اس بخش های شهرستان داراب
 33. جی آی اس آبراهه های حوضه آبریز رودخانه ارس
 34. جی آی اس آبراهه های چهارمحال و بختیاری
 35. جی آی اس بخش های شهرستان ایذه
 36. جی آی اس آبراهه های استان فارس
 37. جی آی اس آبراهه های استان کرمان
 38. جی آی اس آبراهه های استان ایلام
 39. جی آی اس اسلامشهر
 40. جی آی اس استان کهگیلویه و بویراحمد
 41. جی آی اس بخش های شهرستان ایجرود
 42. جی آی اس آبراهه های استان زنجان
 43. جی آی اس بخش های شهرستان رودبار
 44. جی آی اس بخش های شهرستان آبادان
 45. جی آی اس آبراهه های استان خراسان جنوبی
 46. جی آی اس بخش های شهرستان بابل
 47. جی آی اس آبراهه های استان کردستان
 48. جی آی اس بخش های شهرستان تیران و کرون
 49. جی آی اس آبراهه های استان یزد
 50. جی آی اس آبراهه های حوضه آبریز ابرکوه سیرجان
 51. جی آی اس بخش های شهرستان دشتی
 52. جی آی اس آبراهه های حوضه آبریز رودخانه اترک
 53. جی آی اس بخش های شهرستان اسلام شهر
 54. جی آی اس آبراهه های استان خراسان شمالی
 55. جی آی اس آبراهه های استان آذربایجان شرقی
 56. جی آی اس آبراهه های استان خراسان جنوبی
 57. جی آی اس بخش های شهرستان جلفا
 58. جی آی اس بخش های شهرستان جویبار
 59. جی آی اس بخش های شهرستان تفت
 60. جی آی اس آبراهه های استان همدان
 61. جی آی اس آماده شهرستان
 62. جی آی اس آبراهه های استان خوزستان
 63. جی آی اس بخش های آران و بیدگل
 64. جی آی اس بخش های شهرستان تویسرکان
 65. جی آی اس آبراهه های استان مرکزی
 66. جی آی اس بجنورد
 67. جی آی اس آبراهه های استان یزد
 68. جی آی اس بخش های شهرستان الیگودرز
 69. جی آی اس بخش های شهرستان تالش
 70. جی آی اس آبراهه های استان لرستان
 71. جی آی اس بخش های شهرستان اشنویه
 72. جی آی اس آبراهه های استان اصفهان
 73. جی آی اس ایذه
 74. جی آی اس بخش های شهرستان بوانات
 75. جی آی اس آبراهه های استان گیلان
 76. جی آی اس بخش های شهرستان زابل
 77. جی آی اس بخش های شهرستان ساوه
 78. جی آی اس آبراهه های استان هرمزگان
 79. جی آی اس بخش های شهرستان ابرکوه
 80. جی آی اس آبراهه های حوضه آبریز هامون مشکیل
 81. جی آی اس آبراهه های استان زنجان
 82. جی آی اس بخش های شهرستان اهواز
 83. جی آی اس آبراهه های استان سیستان و بلوچستان
 84. جی آی اس بخش های شهرستان بروجن
 85. جی آی اس بخش های شهرستان حاجی آباد
 86. جی آی اس آبراهه های استان کهگیلویه و بویراحمد
 87. جی آی اس بخش های شهرستان اهواز
 88. جی آی اس بانه
 89. جی آی اس بخش های شهرستان پاوه
 90. جی آی اس بخش های شهرستان ارومیه
 91. جی آی اس باغملک
 92. جی آی اس آبراهه های استان کردستان
 93. جی آی اس استان خوزستان
 94. جی آی اس بخش های شهرستان ایوان
 95. جی آی اس بخش های شهرستان زاهدان
 96. جی آی اس آبراهه های استان کردستان
 97. جی آی اس بخش های شهرستان باغملک
 98. جی آی اس آبراهه های استان آذربایجان شرقی
 99. جی آی اس بخش های شهرستان بیله سوار
 100. جی آی اس استان مازندران