هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس سازندهای شهرستان دورود
 2. جی آی اس سازندهای شهرستان قائنات
 3. جی آی اس سازندهای شهرستان ورامین
 4. جی آی اس سازندهای شهرستان قائنات
 5. جی آی اس سیستان و بلوچستان
 6. جی آی اس سازندهای زمین شناسی شهرستان ورزقان
 7. جی آی اس سازندهای شهرستان جاسک
 8. جی آی اس سازندهای شهرستان مهاباد
 9. جی آی اس سازندهای شهرستان فیروز آباد
 10. جی آی اس سازندهای شهرستان زرندیه
 11. جی آی اس سازندهای زمین شناسی شهرستان نجف آباد
 12. جی آی اس سازندهای شهرستان اندیمشک
 13. جی آی اس سازندهای شهرستان چابهار
 14. جی آی اس سازندهای شهرستان کمیجان
 15. جی آی اس سازندهای شهرستان رضوانشهر
 16. جی آی اس سازندهای شهرستان نمین
 17. جی آی اس سازندهای شهرستان فریمان
 18. جی آی اس سازندهای شهرستان رضوانشهر
 19. جی آی اس سراوان
 20. جی آی اس سازندهای شهرستان رودان
 21. جی آی اس سازندهای شهرستان سراب
 22. جی آی اس سازندهای شهرستان ری
 23. جی آی اس سازندهای شهرستان بستان آباد
 24. جی آی اس سازندهای شهرستان ازنا
 25. جی آی اس سازندهای شهرستان کوهدشت
 26. جی آی اس سازندهای شهرستان ورزقان
 27. جی آی اس سازندهای شهرستان مینودشت
 28. جی آی اس سازندهای شهرستان شاهرود
 29. جی آی اس سازندهای شهرستان لالی
 30. جی آی اس سازندهای شهرستان داراب
 31. جی آی اس سازندهای شهرستان تربت حیدریه
 32. جی آی اس سازندهای شهرستان آذر شهر
 33. جی آی اس سازندهای شهرستان شمیرانات
 34. جی آی اس سازندهای شهرستان سمیرم سفلی
 35. جی آی اس سازندهای شهرستان ایجرود
 36. جی آی اس سازندهای شهرستان بهشهر
 37. جی آی اس سازندهای شهرستان بجنورد
 38. جی آی اس سازندهای زمین شناسی شهرستان نکا
 39. جی آی اس سازندهای شهرستان ماه نشان
 40. جی آی اس سازندهای شهرستان یزد
 41. جی آی اس سازندهای شهرستان رامسر
 42. جی آی اس سازندهای شهرستان اسکو
 43. جی آی اس شاهرود
 44. جی آی اس سازندهای شهرستان ملکان
 45. جی آی اس سازندهای شهرستان گناباد
 46. جی آی اس سازندهای شهرستان طارم
 47. جی آی اس سازندهای شهرستان کرج
 48. جی آی اس سازندهای شهرستان دهلران
 49. جی آی اس سازندهای شهرستان خرمبید
 50. جی آی اس سازندهای شهرستان بافت
 51. جی آی اس سپیدان
 52. جی آی اس سازندهای شهرستان طارم
 53. جی آی اس سازندهای شهرستان مانه و سملقان
 54. جی آی اس سازندهای شهرستان ایذه
 55. جی آی اس سازندهای شهرستان نمین
 56. جی آی اس سازندهای شهرستان آمل
 57. جی آی اس سازندهای شهرستان مشگین شهر
 58. جی آی اس سازندهای شهرستان ایلام
 59. جی آی اس سازندهای شهرستان کنگاور
 60. جی آی اس سازندهای شهرستان فارسان
 61. جی آی اس سازندهای شهرستان زرین دشت
 62. جی آی اس سازندهای شهرستان ورزقان
 63. جی آی اس سازندهای شهرستان جم
 64. جی آی اس سازندهای شهرستان کنگان
 65. جی آی اس سمنان
 66. جی آی اس سازندهای شهرستان گرمسار
 67. جی آی اس سازندهای شهرستان تایباد
 68. جی آی اس سقز
 69. جی آی اس سازندهای شهرستان حاجی آباد
 70. جی آی اس سازندهای شهرستان قصر شیرین
 71. جی آی اس سازندهای شهرستان ماسال
 72. جی آی اس سازندهای شهرستان سر پل ذهاب
 73. جی آی اس سازندهای شهرستان بافق
 74. جی آی اس سازندهای شهرستان ازنا
 75. جی آی اس سازندهای شهرستان گرگان
 76. جی آی اس سازندهای شهرستان نمین
 77. جی آی اس سازندهای شهرستان دورود
 78. جی آی اس سازندهای شهرستان کرمانشاه
 79. جی آی اس سازندهای شهرستان خاتم
 80. جی آی اس سازندهای شهرستان پاوه
 81. جی آی اس سازندهای شهرستان آران و بیدگل
 82. جی آی اس سازندهای شهرستان چادگان
 83. جی آی اس سازندهای شهرستان ماسال
 84. جی آی اس سازندهای شهرستان رباط کریم
 85. جی آی اس سازندهای زمین شناسی شهرستان هشترود
 86. جی آی اس سازندهای شهرستان سردشت
 87. جی آی اس سازندهای شهرستان قروه
 88. جی آی اس سازندهای شهرستان نیریز
 89. جی آی اس سازندهای شهرستان شازند
 90. جی آی اس سازندهای شهرستان ملکان
 91. جی آی اس شبستر
 92. جی آی اس سازندهای شهرستان ایلام
 93. جی آی اس سازندهای شهرستان ورزقان
 94. جی آی اس سازندهای شهرستان آزادشهر
 95. جی آی اس سازندهای شهرستان تبریز
 96. جی آی اس سازندهای شهرستان هریس
 97. جی آی اس سروآباد
 98. جی آی اس سازندهای شهرستان رزن
 99. جی آی اس سازندهای شهرستان خمین
 100. جی آی اس سازندهای شهرستان فسا