هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس راههای گیلان
 2. جی آی اس خطوط همبارش خراسان رضوی
 3. جی آی اس راههای اردبیل
 4. جی آی اس خطوط همبارش حوضه آبریز دریاچه های طشک بختگان و مهارلو
 5. جی آی اس خطوط همدمای حوضه آبریز کویر لوت
 6. جی آی اس دزفول
 7. جی آی اس خطوط همبارش استان مازندران
 8. جی آی اس رده های خاک استان سیستان و بلوچستان
 9. جی آی اس رده های خاک استان کردستان
 10. جی آی اس خطوط همدمای حوضه آبریز هامون جازموریان
 11. جی آی اس خطوط همبارش استان سیستان و بلوچستان
 12. جی آی اس خطوط همبارش استان کرمان
 13. جی آی اس رده های خاک استان ایلام
 14. جی آی اس خطوط همدمای استان یزد
 15. جی آی اس رده های خاک استان مازندران
 16. جی آی اس خواف
 17. جی آی اس خطوط همدمای اردبیل
 18. جی آی اس رده های خاک استان خوزستان
 19. جی آی اس خلیل آباد
 20. جی آی اس خوزستان
 21. جی آی اس خطوط همدمای حوضه آبریز دریاچه نمک
 22. جی آی اس راه های ارتباطی حوضه آبریز رودخانه های تالش مرداب انزلی
 23. جی آی اس خطوط همدمای فارس
 24. جی آی اس خوانسار
 25. جی آی اس خطوط همدمای استان مرکزی
 26. جی آی اس رده های خاک استان خراسان رضوی
 27. جی آی اس دیر
 28. جی آی اس خطوط همدمای حوضه آبریز کویر لوت
 29. جی آی اس رده های خاک استان قم
 30. جی آی اس خطوط همبارش حوضه آبریز رودخانه های بین بندر عباس سدیج
 31. جی آی اس خطوط همبارش هرمزگان
 32. جی آی اس رده های خاک استان فارس
 33. جی آی اس راههای اصفهان
 34. جی آی اس خطوط همدمای کرمان
 35. جی آی اس خطوط همبارش آذربایجان غربی
 36. جی آی اس خطوط همبارش استان خراسان جنوبی
 37. جی آی اس خطوط همبارش حوضه آبریز کویر مرکزی
 38. جی آی اس خطوط همدمای چهارمحال و بختیاری
 39. جی آی اس خطوط همدمای استان قم
 40. جی آی اس رده های خاک استان کرمان
 41. جی آی اس رده های خاک استان خراسان رضوی
 42. جی آی اس رده های خاک استان مرکزی
 43. جی آی اس رده های خاک استان قم
 44. جی آی اس خطوط همدمای حوضه آبریز رودخانه اترک
 45. جی آی اس رده های خاک استان کردستان
 46. جی آی اس خطوط همبارش استان همدان
 47. جی آی اس راههای البرز
 48. جی آی اس خطوط همبارش استان خراسان رضوی
 49. جی آی اس خطوط همبارش حوضه آبریز مرزی شرق
 50. جی آی اس خطوط همدمای استان خراسان شمالی
 51. جی آی اس راه های ارتباطی حوضه آبریز قره قوم
 52. جی آی اس رده های خاک استان آذربایجان شرقی
 53. جی آی اس خطوط همبارش حوضه آبریز قره قوم
 54. جی آی اس رده های خاک استان زنجان
 55. جی آی اس خطوط همدمای استان خراسان رضوی
 56. جی آی اس خطوط همدمای بوشهر
 57. جی آی اس خطوط همدمای حوضه آبریز هیرمند
 58. جی آی اس رده های خاک استان تهران
 59. جی آی اس خطوط همبارش حوضه آبریز مرزی شرق
 60. جی آی اس راههای بوشهر
 61. جی آی اس رده های خاک استان تهران
 62. جی آی اس راههای تهران
 63. جی آی اس خطوط همبارش استان قم
 64. جی آی اس خلیل آباد
 65. جی آی اس رشت
 66. جی آی اس خطوط همبارش استان سمنان
 67. جی آی اس خطوط همدمای حوضه آبریز هامون مشکیل
 68. جی آی اس خطوط همدمای استان گیلان
 69. جی آی اس رده های خاک استان کردستان
 70. جی آی اس خلیج فارس
 71. جی آی اس رده های خاک استان زنجان
 72. جی آی اس خطوط همبارش حوضه آبریز کویر لوت
 73. جی آی اس خطوط همبارش استان قزوین
 74. جی آی اس خطوط همدمای سیستان و بلوچستان
 75. جی آی اس خطوط همدمای حوضه آبریز رودخانه ارس
 76. جی آی اس رده های خاک استان خراسان جنوبی
 77. جی آی اس رده های خاک استان کرمانشاه
 78. جی آی اس خطوط همبارش حوضه آبریز اردستان ریگ زرین و سیاه کوه
 79. جی آی اس خطوط همدمای آذربایجان شرقی
 80. جی آی اس دزفول
 81. جی آی اس راه های ارتباطی حوضه آبریز هامون جازموریان
 82. جی آی اس خطوط همبارش حوضه آبریز دریاچه ارومیه
 83. جی آی اس خطوط همبارش استان هرمزگان
 84. جی آی اس رده های خاک استان تهران
 85. جی آی اس خطوط همبارش استان خوزستان
 86. جی آی اس رده های خاک استان آذربایجان غربی
 87. جی آی اس رده های خاک استان خراسان جنوبی
 88. جی آی اس خطوط همدمای استان چهارمحال و بختیاری
 89. جی آی اس خطوط همدمای حوضه آبریز رودخانه های بین سفیدرود و هراز
 90. جی آی اس خطوط همدمای استان کرمان
 91. جی آی اس خطوط همدمای استان هرمزگان
 92. جی آی اس خطوط همدمای استان آذربایجان شر
 93. جی آی اس راههای خراسان جنوبی
 94. جی آی اس راه های ارتباطی حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ
 95. جی آی اس راه های ارتباطی حوضه آبریز دریای خزر
 96. جی آی اس خطوط همبارش استان فارس
 97. جی آی اس راههای اصفهان
 98. جی آی اس دیلم
 99. جی آی اس خطوط همدمای استان فارس
 100. جی آی اس خطوط همبارش استان سیستان و بلوچستان